09108499640 futballtehran@gmail.com

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان

فوتبال تهران تاکتیک, مطالب آموزشی تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان
تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال

تاکتیک مطالب آموزشی

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان

ب پشتیبان سایت

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان: حمله حمله حمله این فلسفه بسیاری از مربیان است، مخصوصا مربیان جوانی که ادعای شجاع بودن را دارند و معتقدند حمله کردن است که می تواند وجه تمایز آن ها را با دیگر مربیان مشخص کند.

اینگونه مربیان آنقدر درگیر حمله می شوند که بالکل از دفاع غافل می شوند و اغلب هم از همین مورد ضربه می خورند. این مربیان شاید بهترین مهاجمان و هماهنگ ترین بازیکنان را در حمله داشته باشند اما برای جلو گیری از حملات حریف نیازمند یک دفاع مسحکم می باشند.
به خاطر داشته باشید برای ساختن یک تیم خوب ابتدا باید ساختار دفاعی خود را درست کنید و بعد از استحکام بخشید به ساختار دفاعی تیم می توانید به سامان بخشیدن تیم خود در فاز هجومی بپردازید.
برای ساختن چنین تیمی باید وقت زیادی برای به تمرینات مختلف دفاعی اختصاص دهید. آنقدر تمرینات و تاکتیک های مختلف انفرادی و گروهی را تمرین کنید تا بازیکنان در دفاع به اوج درک و هماهنگی برسند.
در ادامه چند نمونه از تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال را شرح می دهیم.

وسایل مورد نیاز
1- دروازه
2- مانع
3- توپ

نحوه چیدمان
در فاصله 30 متری دروازه دو مانع دقیقا رو به روی تیرک های عمودی دروازه قرار دهید. مهاجمان پشت این دو مانع قرار می گیرند. در کنار تیرک های دروازه نیز با فاصله حدودا 2 متر دو عدد مانع دیگر قرار دهید. مدافعان روی این دو مانع تقسیم می شوند و تمامی توپ ها کنار مدافعان قرار می گیرد.
دروازبان نیز در درون دروازه قرار می گیرد، اگر تعداد دروازه بان ها بیشتر از یکی می باشد، بقیه دروازه بان ها در کنار دروازه قرار گیرند و به صورت چرخشی جای خود را با یک دیگر عوض می کنند.
اولین بازیکن هر خط مدافعان و همچنین اولین بازیکن هر خط از مدافعان با هم کار می کنند.

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال

شرح تمرین
دو مدافع توپ را به دو مهاجم منتقل می کنند و تلاش می کنند مانع از گلزنی آنها شوند. یک مدافع مستقیماً به سمت مهاجمی که پاس را دریافت می کند حرکت می کند و رو به روی آن قرار می گیرد، در حالی که مدافع دوم وظیفه پوشش دادن آن را دارد و در صورت عبور توپ آماده است به مهاجم درگیر شود.
مدافع صاحب توپ ( در این تمرین مدافع سمت چپ دروازه ) توپ را به مهاجم پاس می دهد. و سریعا هر دو مدافع خود را در برابر حمله دو مهاجم قرار می دهد. مدافع نزدیک به مهاجم صاحب توپ در نقش درگیر شوند و مدافع دیگر در نقش پوشش دهنده قرار می گیرند. اگر مهاجم صاحب توپ عوض شود به سرعت مدافعین نیز باید تغییر حالت دهد و مدافعی که تا به حال وظیفه پوشش دادن را داشته است به مدافع درگیر شونده تغییر وضعیت می دهد و دیگر مدافع با جایگیری مناسب در سدد پوشش آن بر می آید.
مهاجمین باید سعی کنند مدافعان را رد کنند و به سمت دروازه ضربه بزنند. برای این کار باید از تکنیک های فردی خود و همچنین پاس کاری های ترکیبی استفاده کنند.
بازی زمانی پایان می یابد که یا مهاجمان ضربه خود را به سمت دروازه زده باشند یا مدافعان توپ را دفع کرده باشند. بعد از این اتفاق هر چهار بازیکن از سریع ترین مسیر ممکن از محوطه تمرین خارج می شوند و به انتهای صف خود می روند. سپس چهار بازیکن بعدی حرکت خود را شروع می کنند.
پس از چند دقیقه که تمرین برای تمامی بازیکنان به طور کامل جا افتاد، جای بازیکنان را تغییر دهید، همچنین برای درک بهتر مدافعان و مهاجمان از وضعیت یک دیگر می توانید جای مدافعان و مهاجمان را نیز با هم عوض کنید.
در مورد تعداد دور انجام تمرین نیز دقت داشته باشید نه آنقدر زیاد نباشد که برای بازیکنان خسته کنند شود و نه آن قدر کم که بازیکنان فرصت برطرف کردن نقص و اشتباه خود را نداشته باشند.

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال

تغییرات
1- تعداد مهاجمان را به سه نفر افزایش دهید. با این کار نیروی مهاجمین افزایش می یابد و می توانند حرکات ترکیبی متنوع تری را انجام دهند و مقابله با آن ها برای مدافعان سخت تر می شود.
2- تعداد مدافعان را به یک نفر کاهش دهید، به این صورت که تنها مدافعی که شروع کننده بازی است برای دفاع کردن می رود. ( 2 در مقابل 1 ) با این کار نیز چالش جدیدی برای مدافعان ایجاد می شود.

چالش
با شمارش تعداد گل های مهاجمان و تعداد دفاعات دفع توپ مدافعان و امتیاز دهی به آن ها رغابت و هیجان را در تمرین به اوج خود برساند.

نکات مهم
از مدافعان بخواهید که حین تمرین اصول صحیح دفاع فردی ( نحوه قرارگرفتن صحیح روبه روی مهاجم با فاصله و زاویه مناسب بدن) و همچنین اصول دفاع گروهی ( نحوه و زمان بندی پوشش و درگیری) را رعایت کنند.
به مدافعان آموزش دهید که می توانند با هدایت بازیکنان به کناره ها و دور کردن آن ها از دروازه، خطر روی دروازه را کاهش داده سپس اقدام به قطع توپ آن ها نمایند.
از مهاجمین بخواهید با قاطعیت حمله کنید. مهاجمین باید مدافعان را دریبل بزنند و از فریب و فرارهای سریع استفاده کنند تا فرصتی برای گلزنی بدست آورند. مهاجمین همچنین می توانند از راه دور اقدام به شوت زنی کنن و شانس خود را از این روش نیز برای گل زنی امتحان کنند.

اهداف تمرین
انجام این تمرین مهارت های انفرادی مدافعان را افزایش می دهد، باعث افزایش مهارت مدافعان در موقیت یابی می شود، مدافعان می توانند با انجام این تمرین میزان هماهنگی با یکدیگر را بهبود بخشند،
علاوه بر این مهاجمین نیز می توانند از این تمرین حداکثر بهره را ببرند و بر روی افزایش مهارت خود در دریبل زنی، شوت زنی و پاس های ترکیبی تمرکز کنند.

رنج سنی
این تمرین برای بازیکنان 12 سال به بالا مناسب و قابل اجرا می باشد.

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال 2

وسایل مورد نیاز
1- مانع
2- توپ
3- دروازه

نحوه چیدمان
به مانند تصویر سه مانع ( در این تمرین به رنگ قرمز ) در روبه روی دروازه با فاصله تقریبا 40 متر قرار دهید. تمامی مهاجمان بین پشت سه کنز قرمز تقسیم می شوند و همه توپ ها کنار کنز وسط قرار داده می شود.
به وسیله مانع هایی با رنگی متفاوت ( در این تمرین رنگ زرد ) محوطه تمرین را مشخص کنید، برای این کار دقیقا خطی در امتداد خط های دو طرف محوطه جریمه تا محل قرار گیری مهاجمان ایجاد کنید.
دو مدافع در درون محوطه برای انجام تمرین قرار می گیرند و مابقی مدافعان در بیرون از محوطه تمرین قرار می گیرند تا نوبت به آن ها برسد.
یک دروازه بان نیز در درون دروازه قرار می گیرد و مابقی دروازه بانان در بیرون دروازه می ایستند و به صورت چرخشی جای خود را با یک دیگر عوض می کنند.
اولین مهاجم روی هر کنز با یک دیگر هم گروه می باشند و به همین صورت تا آخر گروه ها مشخص می شود. همچنین مدافعان نیز دو به دو با یک دیگر گروه های خود را مشخص می کنند.

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال

شرح تمرین
مهاجم وسط که توپ را نیز در اختیار دارد حرکت خود را به سمت دروازه شروع می کند و همزمان دو مهاجم کناری نیز با او به سمت دروازه حمله ور می شوند.
مدافعان و دروازه بان با هماهنگی هرچه بیشتر به استقبال مهاجمان رفته و به دفاع در مقابل آن ها می پردازند.
بدین صورت تمرین 3 در برابر 2 شکل می گیرد.
تمرین این گروه تا زمانی که توپ در درون محوطه تمرین قرار دارد ادامه پیدا می کند و زمانی که توپ توسط هر یک از بازیکنان به خارج از محوطه تمرین برود حالا یا با دفع توپ مدافعان یا ضربه منجر به گل یا ضربه منجر به اوت مهاجمان، دور اول تمرین این گروه به پایان می رسد.
به محض خروج توپ از محوطه تمرین هر 5 بازیکن ( 3 مهاجم و 2 مدافع ) سریعا محوطه تمرین را ترک می کنند و همزمان با خروج آن ها دو مدافع جدید در محل قرارگیری مدافعان قرار می گیرند. بعد از جایگیری مدافعان سه مهاجم بعدی می توانند حمله خود را شروع کنند.
حتما این تمرین را به چند دور تقسیم کنید و در بین آن ها به بازیکنان اجازه استراحت کردن بدهید و همزمان با این کار نکات مهم را به آن ها گوشزد کنید

تغییرات
1- بسته به سن و مهارت بازیکنان اندازه محوطه تمرین را افزایش یا کاهش دهید تا بازیکنان در فضا های مختلف این تمرین را انجام دهند. طبیعتا هرچقدر فضا بیشتر باشد کار مهاجمان راحت تر بود و کنترل آن ها برای مدافعان دشوار تر خواهد شد
2- با اضافه کردن یک مهاجم و مدافع دیگر ، وضعیت را تغییر دهید. طول و عرض محوطه را تنظیم کنید تا بازیکنان جدید در تمرین قرار گیرند. با این کار تمرین به دفاع 3 در مقابل 4 تبدیل می شود.

نکات مهم
مدافعان را آموزش دهید تا با هم کار کنند و سعی در هماهنگ شدن هرچه بیشتر با یک دیگر را داشته باشند. مدافعان باید با قرار گرفتن در موقعیت مناسب تا جای امکان فضا ها و زاویه های بین مهاجمان را کاهش دهند و در فرصت مناسب اقدام به قطع توپ آن ها کنند.
مدافعان باید سعی کنند با فضا دادن به مهاجم صاحب توپ او را به سمت یکی دیگر از مهاجمان ( مهاجمی که یار گیری نشده است) هدایت کنند، با این کار حمله مهاجمان عملا به حمله 2 در برابر 2 تبدیل شده و مقابل با آن بسیار راحت تر می باشد.
از دروازه بان بخواهید که دائما با مدافعان خود صحبت کند و دستورات دفاعی را به آن ها بدهد.

رنج سنی
رنج سنی اصلی بازیکنان برای این تمرین رده نوجوانان و جوانان می باشد. ضمنا این تمرین برای بازیکنان رده امید و رده بزرگسالان نیز قابل اجرا می باشد.

نوشته شده توسط پشتیبان سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.