09108499640 futballtehran@gmail.com

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان

فوتبال تهران تاکتیک, مطالب و تمرینات آموزشی تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان
تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال

تاکتیک مطالب و تمرینات آموزشی

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان

ب پشتیبان سایت

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان: حمله حمله حمله این فلسفه بسیاری از مربیان است، مخصوصا مربیان جوانی که ادعای شجاع بودن را دارند و معتقدند حمله کردن است که می تواند وجه تمایز آن ها را با دیگر مربیان مشخص کند.

اینگونه مربیان آنقدر درگیر حمله می شوند که بالکل از دفاع غافل می شوند و اغلب هم از همین مورد ضربه می خورند. این مربیان شاید بهترین مهاجمان و هماهنگ ترین بازیکنان را در حمله داشته باشند اما برای جلو گیری از حملات حریف نیازمند یک دفاع مسحکم می باشند.
به خاطر داشته باشید برای ساختن یک تیم خوب ابتدا باید ساختار دفاعی خود را درست کنید و بعد از استحکام بخشید به ساختار دفاعی تیم می توانید به سامان بخشیدن تیم خود در فاز هجومی بپردازید.
برای ساختن چنین تیمی باید وقت زیادی برای به تمرینات مختلف دفاعی اختصاص دهید. آنقدر تمرینات و تاکتیک های مختلف انفرادی و گروهی را تمرین کنید تا بازیکنان در دفاع به اوج درک و هماهنگی برسند.
در ادامه چند نمونه از تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال را شرح می دهیم.

وسایل مورد نیاز
1- دروازه
2- مانع
3- توپ

نحوه چیدمان
در فاصله 30 متری دروازه دو مانع دقیقا رو به روی تیرک های عمودی دروازه قرار دهید. مهاجمان پشت این دو مانع قرار می گیرند. در کنار تیرک های دروازه نیز با فاصله حدودا 2 متر دو عدد مانع دیگر قرار دهید. مدافعان روی این دو مانع تقسیم می شوند و تمامی توپ ها کنار مدافعان قرار می گیرد.
دروازبان نیز در درون دروازه قرار می گیرد، اگر تعداد دروازه بان ها بیشتر از یکی می باشد، بقیه دروازه بان ها در کنار دروازه قرار گیرند و به صورت چرخشی جای خود را با یک دیگر عوض می کنند.
اولین بازیکن هر خط مدافعان و همچنین اولین بازیکن هر خط از مدافعان با هم کار می کنند.

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال

شرح تمرین
دو مدافع توپ را به دو مهاجم منتقل می کنند و تلاش می کنند مانع از گلزنی آنها شوند. یک مدافع مستقیماً به سمت مهاجمی که پاس را دریافت می کند حرکت می کند و رو به روی آن قرار می گیرد، در حالی که مدافع دوم وظیفه پوشش دادن آن را دارد و در صورت عبور توپ آماده است به مهاجم درگیر شود.
مدافع صاحب توپ ( در این تمرین مدافع سمت چپ دروازه ) توپ را به مهاجم پاس می دهد. و سریعا هر دو مدافع خود را در برابر حمله دو مهاجم قرار می دهد. مدافع نزدیک به مهاجم صاحب توپ در نقش درگیر شوند و مدافع دیگر در نقش پوشش دهنده قرار می گیرند. اگر مهاجم صاحب توپ عوض شود به سرعت مدافعین نیز باید تغییر حالت دهد و مدافعی که تا به حال وظیفه پوشش دادن را داشته است به مدافع درگیر شونده تغییر وضعیت می دهد و دیگر مدافع با جایگیری مناسب در سدد پوشش آن بر می آید.
مهاجمین باید سعی کنند مدافعان را رد کنند و به سمت دروازه ضربه بزنند. برای این کار باید از تکنیک های فردی خود و همچنین پاس کاری های ترکیبی استفاده کنند.
بازی زمانی پایان می یابد که یا مهاجمان ضربه خود را به سمت دروازه زده باشند یا مدافعان توپ را دفع کرده باشند. بعد از این اتفاق هر چهار بازیکن از سریع ترین مسیر ممکن از محوطه تمرین خارج می شوند و به انتهای صف خود می روند. سپس چهار بازیکن بعدی حرکت خود را شروع می کنند.
پس از چند دقیقه که تمرین برای تمامی بازیکنان به طور کامل جا افتاد، جای بازیکنان را تغییر دهید، همچنین برای درک بهتر مدافعان و مهاجمان از وضعیت یک دیگر می توانید جای مدافعان و مهاجمان را نیز با هم عوض کنید.
در مورد تعداد دور انجام تمرین نیز دقت داشته باشید نه آنقدر زیاد نباشد که برای بازیکنان خسته کنند شود و نه آن قدر کم که بازیکنان فرصت برطرف کردن نقص و اشتباه خود را نداشته باشند.

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال

تغییرات
1- تعداد مهاجمان را به سه نفر افزایش دهید. با این کار نیروی مهاجمین افزایش می یابد و می توانند حرکات ترکیبی متنوع تری را انجام دهند و مقابله با آن ها برای مدافعان سخت تر می شود.
2- تعداد مدافعان را به یک نفر کاهش دهید، به این صورت که تنها مدافعی که شروع کننده بازی است برای دفاع کردن می رود. ( 2 در مقابل 1 ) با این کار نیز چالش جدیدی برای مدافعان ایجاد می شود.

چالش
با شمارش تعداد گل های مهاجمان و تعداد دفاعات دفع توپ مدافعان و امتیاز دهی به آن ها رغابت و هیجان را در تمرین به اوج خود برساند.

نکات مهم
از مدافعان بخواهید که حین تمرین اصول صحیح دفاع فردی ( نحوه قرارگرفتن صحیح روبه روی مهاجم با فاصله و زاویه مناسب بدن) و همچنین اصول دفاع گروهی ( نحوه و زمان بندی پوشش و درگیری) را رعایت کنند.
به مدافعان آموزش دهید که می توانند با هدایت بازیکنان به کناره ها و دور کردن آن ها از دروازه، خطر روی دروازه را کاهش داده سپس اقدام به قطع توپ آن ها نمایند.
از مهاجمین بخواهید با قاطعیت حمله کنید. مهاجمین باید مدافعان را دریبل بزنند و از فریب و فرارهای سریع استفاده کنند تا فرصتی برای گلزنی بدست آورند. مهاجمین همچنین می توانند از راه دور اقدام به شوت زنی کنن و شانس خود را از این روش نیز برای گل زنی امتحان کنند.

اهداف تمرین
انجام این تمرین مهارت های انفرادی مدافعان را افزایش می دهد، باعث افزایش مهارت مدافعان در موقیت یابی می شود، مدافعان می توانند با انجام این تمرین میزان هماهنگی با یکدیگر را بهبود بخشند،
علاوه بر این مهاجمین نیز می توانند از این تمرین حداکثر بهره را ببرند و بر روی افزایش مهارت خود در دریبل زنی، شوت زنی و پاس های ترکیبی تمرکز کنند.

رنج سنی
این تمرین برای بازیکنان 12 سال به بالا مناسب و قابل اجرا می باشد.

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال 2

وسایل مورد نیاز
1- مانع
2- توپ
3- دروازه

نحوه چیدمان
به مانند تصویر سه مانع ( در این تمرین به رنگ قرمز ) در روبه روی دروازه با فاصله تقریبا 40 متر قرار دهید. تمامی مهاجمان بین پشت سه کنز قرمز تقسیم می شوند و همه توپ ها کنار کنز وسط قرار داده می شود.
به وسیله مانع هایی با رنگی متفاوت ( در این تمرین رنگ زرد ) محوطه تمرین را مشخص کنید، برای این کار دقیقا خطی در امتداد خط های دو طرف محوطه جریمه تا محل قرار گیری مهاجمان ایجاد کنید.
دو مدافع در درون محوطه برای انجام تمرین قرار می گیرند و مابقی مدافعان در بیرون از محوطه تمرین قرار می گیرند تا نوبت به آن ها برسد.
یک دروازه بان نیز در درون دروازه قرار می گیرد و مابقی دروازه بانان در بیرون دروازه می ایستند و به صورت چرخشی جای خود را با یک دیگر عوض می کنند.
اولین مهاجم روی هر کنز با یک دیگر هم گروه می باشند و به همین صورت تا آخر گروه ها مشخص می شود. همچنین مدافعان نیز دو به دو با یک دیگر گروه های خود را مشخص می کنند.

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال

شرح تمرین
مهاجم وسط که توپ را نیز در اختیار دارد حرکت خود را به سمت دروازه شروع می کند و همزمان دو مهاجم کناری نیز با او به سمت دروازه حمله ور می شوند.
مدافعان و دروازه بان با هماهنگی هرچه بیشتر به استقبال مهاجمان رفته و به دفاع در مقابل آن ها می پردازند.
بدین صورت تمرین 3 در برابر 2 شکل می گیرد.
تمرین این گروه تا زمانی که توپ در درون محوطه تمرین قرار دارد ادامه پیدا می کند و زمانی که توپ توسط هر یک از بازیکنان به خارج از محوطه تمرین برود حالا یا با دفع توپ مدافعان یا ضربه منجر به گل یا ضربه منجر به اوت مهاجمان، دور اول تمرین این گروه به پایان می رسد.
به محض خروج توپ از محوطه تمرین هر 5 بازیکن ( 3 مهاجم و 2 مدافع ) سریعا محوطه تمرین را ترک می کنند و همزمان با خروج آن ها دو مدافع جدید در محل قرارگیری مدافعان قرار می گیرند. بعد از جایگیری مدافعان سه مهاجم بعدی می توانند حمله خود را شروع کنند.
حتما این تمرین را به چند دور تقسیم کنید و در بین آن ها به بازیکنان اجازه استراحت کردن بدهید و همزمان با این کار نکات مهم را به آن ها گوشزد کنید

تغییرات
1- بسته به سن و مهارت بازیکنان اندازه محوطه تمرین را افزایش یا کاهش دهید تا بازیکنان در فضا های مختلف این تمرین را انجام دهند. طبیعتا هرچقدر فضا بیشتر باشد کار مهاجمان راحت تر بود و کنترل آن ها برای مدافعان دشوار تر خواهد شد
2- با اضافه کردن یک مهاجم و مدافع دیگر ، وضعیت را تغییر دهید. طول و عرض محوطه را تنظیم کنید تا بازیکنان جدید در تمرین قرار گیرند. با این کار تمرین به دفاع 3 در مقابل 4 تبدیل می شود.

نکات مهم
مدافعان را آموزش دهید تا با هم کار کنند و سعی در هماهنگ شدن هرچه بیشتر با یک دیگر را داشته باشند. مدافعان باید با قرار گرفتن در موقعیت مناسب تا جای امکان فضا ها و زاویه های بین مهاجمان را کاهش دهند و در فرصت مناسب اقدام به قطع توپ آن ها کنند.
مدافعان باید سعی کنند با فضا دادن به مهاجم صاحب توپ او را به سمت یکی دیگر از مهاجمان ( مهاجمی که یار گیری نشده است) هدایت کنند، با این کار حمله مهاجمان عملا به حمله 2 در برابر 2 تبدیل شده و مقابل با آن بسیار راحت تر می باشد.
از دروازه بان بخواهید که دائما با مدافعان خود صحبت کند و دستورات دفاعی را به آن ها بدهد.

رنج سنی
رنج سنی اصلی بازیکنان برای این تمرین رده نوجوانان و جوانان می باشد. ضمنا این تمرین برای بازیکنان رده امید و رده بزرگسالان نیز قابل اجرا می باشد.

نوشته شده توسط پشتیبان سایت

له

 1. Hi there, just became aware of your blog through
  Google, and found that it’s truly informative. I’m gonna watch
  out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing. Cheers!

  Feel free to surf to my page :: kebe.top

 2. I just like the valuable info you supply on your
  articles. I will bookmark your blog and check again right here regularly.
  I’m fairly certain I will learn a lot of new stuff right here!
  Best of luck for the following!

  Visit my website :: kebe.top

 3. Thanks , I have recently been searching for info approximately this
  topic for a long time and yours is the greatest I
  have came upon so far. But, what in regards to the bottom line?
  Are you certain about the supply?

  Feel free to visit my web page … kebe.top

 4. I absolutely love your blog and find the majority
  of your post’s to be what precisely I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content available for you?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a number of the subjects you
  write regarding here. Again, awesome site!

  Stop by my homepage; Mike

 5. Amazing blog! Do you have any tips and hints for aspiring
  writers? I’m hoping to start my own blog soon but
  I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are
  so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any recommendations? Thanks!

  my page: kebe.top

 6. Heya great website! Does running a blog like this require a large amount of
  work? I’ve absolutely no knowledge of coding however
  I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyhow, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off topic nevertheless I just needed to ask.

  Cheers!

  Feel free to surf to my web page :: https://bbs.yunweishidai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1278988

 7. Wow, amazing blog structure! How lengthy have you been running a blog
  for? you make running a blog glance easy. The overall glance of your website is
  magnificent, let alone the content material![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I just couldn’t leave your web
  site before suggesting that I actually enjoyed the usual info a person provide to your visitors?
  Is gonna be back incessantly to inspect new posts.

  Here is my blog post: http://www.lubertsi.net/

 8. Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are
  you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be great if you could point me in the
  direction of a good platform.

  Here is my page; http://shihan.com.ru

 9. Great – I should certainly pronounce, impressed with your site.
  I had no trouble navigating through all tabs and related
  information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least.
  Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who
  add forums or something, site theme . a
  tones way for your customer to communicate. Excellent task.

  My blog: http://www.lubertsi.net/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=PayneKaylee

 10. I’m honored to get a call coming from a friend immediately
  he found out the important points shared on the site.
  Studying your blog posting is a real excellent experience.

  Many thanks for considering readers just like me, and I wish you the best of
  success being a professional in this area.

  Also visit my site … mpc-install.com

 11. Great – I should definitely pronounce, impressed with your website.
  I had no trouble navigating through all the tabs and related
  info ended up being truly simple to do to access.
  I recently found what I hoped for before you know it in the least.
  Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something,
  web site theme . a tones way for your customer to communicate.
  Nice task.

  Review my blog exterminatorsouthflorida.com

 12. Appreciating the dedication you put into your site and detailed information you present.
  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t
  the same out of date rehashed material. Wonderful read!
  I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  My web page :: mpc-install.com

 13. Great – I should certainly pronounce, impressed with your website.
  I had no trouble navigating through all the tabs and related
  information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for
  before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme
  . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

  my page :: clubriders.men

 14. We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your site provided us with helpful info to work on. You
  have performed an impressive process and our whole group shall
  be grateful to you.

  my blog post kebe.top

 15. Hi there! I could have sworn I?ve been to this blog before but after looking at some of the articles I realized it?s new to me.
  Regardless, I?m certainly happy I stumbled upon it and
  I?ll be book-marking it and checking back often!

  my webpage; kebe.top

 16. Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to check
  out your website on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog
  loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyways, wonderful blog!

  Here is my website :: mpc-install.com

 17. I have seen lots of usseful factors on your webhsite about computers.
  However, I have the viewpoint that etbooks are
  still more or less not powerful enough to bee a good option if youu generally do thhings that require loads of power, such as video
  editing and enhancing. But for world wide web surfing, word processing, annd
  majority oof otheer common computer functions they are
  perfectly, provided you don’t mind the screen size.
  Appreciate sharing your notions.

 18. I was just looking for this information for some time.

  After six hours of continuous Googleing, at last I
  got it in your web site. I wonder what’s the lack of
  Google strategy that do not rank this kind of informative
  websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

  My web-site :: lovegamematch.com

 19. I have to point out my love for your generosity giving support to those people
  who absolutely need guidance on this important theme.

  Your very own commitment to passing the message around had become astonishingly practical and
  has consistently empowered professionals much like me to get to their desired goals.
  Your own useful useful information implies so much to me
  and extremely more to my mates. Warm regards; from all of
  us.

  My web site – mpc-install.com

 20. I just wanted to thank you once again for that amazing web page you have developed here.
  It really is full of ideas for those who are really
  interested in this kind of subject, especially this very post.
  Your all so sweet as well as thoughtful of others and also reading your site posts is an excellent delight to me.

  And exactly what a generous present! Dan and I will have pleasure
  making use of your tips in what we need to do next week.
  Our collection of ideas is a distance long which means that your tips will be put to beneficial use.

  Here is my web page; http://www.craksracing.com

 21. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate
  to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will talk about this website
  with my Facebook group. Chat soon!

  Also visit my blog post – kebe.top

 22. First of all I would like to say awesome blog! I had a quick question in which I’d like
  to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you
  center yourself and clear your mind before writing.
  I’ve had a tough time clearing my mind in getting my thoughts out there.

  I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying
  to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Kudos!

  Here is my blog post … clubriders.men

 23. Hi there! I realize this is somewhat off-topic
  but I had to ask. Does operating a well-established blog like yours take a large amount of work?
  I am completely new to operating a blog but I do write in my diary daily.
  I’d like to start a blog so I can easily share my
  experience and views online. Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

  Here is my web page – http://clubriders.men/

 24. I blog quite often and I seriously thank you for your information. This article has really peaked my interest.
  I am going to book mark your website and keep checking
  for new information about once per week. I opted in for your
  Feed too.

  Also visit my blog post; Thaddeus

 25. You really make it seem really easy together with your presentation but
  I in finding this topic to be really something which I believe I would
  never understand. It seems too complicated and very wide for me.

  I’m having a look ahead on your next put up, I’ll try to get the cling of it!

  my blog clubriders.men

 26. This design is wicked! You most certainly know how to keep
  a reader amused. Between your wit and your videos, I
  was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.

  I really loved what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

  Stop by my website mpc-install.com

 27. I and my pals were actually reading through the great information and facts
  on your site and so quickly I got an awful suspicion I never thanked the web blog owner for those tips.
  All the people were consequently joyful to read all of them and
  already have really been taking pleasure in them. Thanks for getting so accommodating as well as for considering such impressive issues most people are really desirous to
  discover. My very own sincere regret for not expressing appreciation to earlier.

  my webpage: https://mpc-install.com/punbb-1.4.6/viewtopic.php?id=308304

 28. Hey there! I know this is sort of off-topic but I had to
  ask. Does running a well-established blog such as yours take a massive amount work?
  I’m brand new to writing a blog but I do write in my diary every day.

  I’d like to start a blog so I can easily share my personal
  experience and views online. Please let me know if you have any suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.

  Thankyou!

  Feel free to surf to my website :: exterminatorsouthflorida.com

 29. This is the right webpage for anyone who would like to find out about
  this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not
  that I personally would want to…HaHa). You
  certainly put a fresh spin on a subject which has been discussed for decades.
  Wonderful stuff, just great!

  my site: Bethany

 30. I almost never comment, but i did a few searching and wound up here
  تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان
  – فوتبال تهران. And I do have a couple of questions for you if you don’t mind.

  Is it simply me or does it seem like a few of these remarks come across like left by brain dead visitors?
  😛 And, if you are writing on other social sites, I’d like to keep up with everything new you
  have to post. Would you make a list of all of your community pages
  like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

  my web blog … haojiafu.net

 31. May I simply just say what a comfort to uncover somebody that truly understands what they’re talking
  about online. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important.
  A lot more people should check this out and understand this side of
  the story. It’s surprising you are not more popular because you most certainly have the gift.

  my web site – rucame.club

 32. First of all I would like to say terrific blog! I had a quick
  question which I’d like to ask if you don’t mind.

  I was interested to find out how you center yourself and
  clear your mind before writing. I’ve had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts out.
  I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying to
  figure out how to begin. Any ideas or hints?
  Thank you!

  my web-site; benjamindinh.fr

 33. Hello! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure
  things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.

  Do you have any ideas or suggestions? Thanks

  Feel free to visit my web-site … mpc-install.com

 34. I drop a leave a response each time I like a post on a blog or I have
  something to contribute to the discussion. Usually it’s caused by the passion displayed in the article I browsed.

  And on this article تمرینات و تاکتیک های دفاعی
  در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان – فوتبال تهران.
  I was excited enough to post a commenta response 🙂 I do have some questions for you if you don’t mind.
  Could it be just me or do some of these comments appear as if they are written by brain dead people?
  😛 And, if you are posting at other online sites, I would like to
  keep up with you. Would you make a list every one of your
  shared sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  Here is my web site – http://clubriders.men

 35. Thank you for your entire labor on this site. Gloria delights in making time
  for investigation and it’s easy to understand why.
  Many of us know all about the powerful medium you give powerful steps through this web blog and in addition foster response from website
  visitors on this subject so our daughter is always understanding a lot of things.
  Enjoy the remaining portion of the new year. You are conducting a really good job.

  Stop by my page :: http://www.craksracing.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=CunninghamMira

 36. My spouse and I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be just what I’m looking for.
  can you offer guest writers to write content to suit your needs?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome site!

  Feel free to surf to my webpage … Hildegard

 37. I just wanted to thank you again for your amazing site you have
  developed here. Its full of ideas for those who
  are genuinely interested in this subject, primarily
  this very post. You really are all so sweet as well as thoughtful of others in addition to
  the fact that reading your blog posts is
  a great delight in my opinion. And such a generous reward!
  Tom and I will certainly have fun making use of your guidelines in what
  we need to do next week. Our record is a
  kilometer long which means that your tips will definitely be put to beneficial use.

  My web site mpc-install.com

 38. Needed to post you this little bit of word so as to say thanks yet again for all
  the wonderful solutions you’ve featured here.
  It is so incredibly generous with you to convey freely what exactly numerous people
  would’ve supplied for an e-book in order to make some profit for their own end, principally since you might well
  have done it in case you wanted. Those techniques likewise acted to provide a good way to understand that most people have the same fervor really like my
  own to learn a little more with reference to this issue. I think there are several more
  enjoyable times up front for those who discover your site.

  Check out my web-site – http://shihan.com.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=GerrardGonzalo

 39. My wife and i have been really thankful Albert could do his preliminary research while using
  the ideas he made in your weblog. It’s not at all simplistic just to happen to be
  giving away hints which often most people may
  have been trying to sell. And we figure out we now have
  you to be grateful to for this. The specific illustrations you made, the easy site navigation,
  the friendships you can help to instill – it is most
  terrific, and it is making our son in addition to us believe that that theme is amusing, which
  is certainly really pressing. Many thanks for all!

  Feel free to visit my website: https://mpc-install.com/

 40. Hey there would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good web hosting provider at
  a reasonable price? Thanks, I appreciate it!

  Here is my webpage – mhes.tyc.edu.tw

 41. Hi I am so happy I found your blog, I really found you by mistake, while I was searching on Digg
  for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank
  you for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do
  keep up the awesome work.

  Here is my page … mpc-install.com

 42. Thank you for your own effort on this web site.
  Betty takes pleasure in working on internet research and it’s really obvious why.
  My partner and i learn all about the compelling mode you present efficient guidelines through the website and foster contribution from others about this point while my princess is really understanding a lot of
  things. Enjoy the rest of the new year. You are carrying
  out a glorious job.

  Also visit my web page chengdian.cc

 43. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think
  I would never understand. It seems too complicated and very broad for
  me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  my blog post – http://duna-anapa.net.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=KennedyImogen

 44. Thanks so much with regard to giving me personally an update on this topic on your web page.

  Please understand that if a completely new post becomes available or in case
  any changes occur with the current write-up, I would be thinking about reading
  more and knowing how to make good usage of those approaches you reveal.
  Thanks for your time and consideration of other people by making this web site available.

  my site … yunke029.com

 45. This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!)
  Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

  Also visit my page :: clubriders.men

 46. I don’t even know how I finished up right here,
  however I assumed this publish was good. I don’t understand who you might be however definitely you’re going to a well-known blogger when you aren’t already.
  Cheers!

  Check out my website Shelli

 47. I enjoy you because of all of your hard work on this blog.
  My mother enjoys getting into investigation and it’s
  really easy to understand why. Most of us know all about the
  lively ways you deliver both useful and interesting tips and hints on this
  blog and therefore invigorate response from other people on this situation so our simple princess is
  without a doubt studying a lot. Take pleasure in the rest of the year.

  Your carrying out a fabulous job.

  My web-site: frun-test.sakura.ne.jp

 48. May I just say what a relief to discover somebody who genuinely knows what they are talking about over
  the internet. You actually realize how to bring a problem to light and make it important.
  More people need to read this and understand this side of the story.
  I can’t believe you’re not more popular since you
  surely have the gift.

  Also visit my webpage; 163.30.42.16

 49. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this sort of space .
  Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
  Studying this information So i am satisfied to express that I’ve an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I so much indubitably will make sure to don’t fail to remember this
  web site and provides it a glance on a constant
  basis.

  my web blog: kebe.top

 50. Great post. I was checking continuously this weblog and I’m impressed!
  Extremely useful information particularly the
  last phase 🙂 I care for such information a lot. I used to be
  looking for this certain information for a very lengthy time.
  Thanks and good luck.

  My web-site – mpc-install.com

 51. Thanks a lot for providing individuals with remarkably splendid opportunity to read in detail from this website.

  It is often so nice and also full of a lot of fun for me personally and my office fellow workers
  to visit the blog not less than three times in a week to read the fresh things you have got.
  Of course, I’m at all times fascinated with all the effective pointers you serve.
  Some 4 areas on this page are rather the simplest we’ve had.

  Here is my web-site :: Adan

 52. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact
  enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be
  subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

  My web-site … kebe.top

 53. I merely wanted to thank you one more time for your
  amazing website you have developed here. Its full of useful tips for those who are actually
  interested in this kind of subject, particularly this very post.
  You’re really all amazingly sweet as well as thoughtful of others and reading your blog posts
  is a fantastic delight if you ask me. And that of a generous present!
  Mary and I are going to have enjoyment making use
  of your tips in what we must do in the near future.

  Our record is a distance long which means your tips are going to be put to beneficial use.

  Feel free to visit my web site; kebe.top

 54. I’ve been exploring for a little for any high-quality
  articles or weblog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
  Reading this info So i am happy to convey that I have a very good uncanny
  feeling I found out just what I needed. I such a lot definitely will
  make certain to do not put out of your mind this web site and provides it a glance on a continuing basis.

  Feel free to visit my website: kebe.top

 55. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a
  year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

  Feel free to visit my web site mpc-install.com

 56. First of all I would like to say wonderful blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I have had a difficult time clearing my thoughts in getting my thoughts out.

  I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
  Kudos!

  Here is my site; kannikar.com

 57. Please let me know if you’re looking for a author for your blog.
  You have some really great articles and I believe I would
  be a good asset. If you ever want to take some of
  the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a link back to
  mine. Please blast me an email if interested. Thanks!

  my web-site :: http://www.in-almelo.com

 58. I want to show my admiration for your kind-heartedness supporting
  men and women that need help on that question. Your special commitment to getting the solution all-around
  had been unbelievably helpful and has in most cases enabled others
  like me to attain their ambitions. Your personal important publication implies so
  much a person like me and much more to my office colleagues.
  Warm regards; from everyone of us.

  Also visit my website … http://www.consulenzaleonardo.com

 59. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

  my webpage :: goldenanapa.ru

 60. Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to
  rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Kudos!

  Feel free to surf to my blog post 800ws.net

 61. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures
  on this blog loading? I’m trying to find out
  if its a problem on my end or if it’s the blog. Any
  feed-back would be greatly appreciated.

  Here is my web blog … Selene

 62. Simply desire to say your article is as surprising.
  The clarity for your submit is just cool and that i could assume
  you are knowledgeable on this subject. Well with your permission let me to snatch your feed to stay updated with drawing close post.

  Thank you 1,000,000 and please carry on the enjoyable
  work.

  Check out my website: http://www.atomy123.com

 63. You actually make it seem really easy with your presentation however I in finding this matter to be really something which I feel
  I might by no means understand. It kind of feels too complex and very wide for me.
  I’m taking a look ahead on your next put up, I will attempt to get the dangle of it!

  Feel free to visit my webpage – mpc-install.com

 64. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog!
  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed
  to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group.
  Chat soon!

  My web site fscrystal.net

 65. Great blog you have here but I was wondering if you knew of any discussion boards that cover the same topics
  talked about in this article? I’d really love to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable
  individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Thank you!

  Also visit my homepage … shihan.com.ru

 66. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically
  tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like
  this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your
  blog and I look forward to your new updates.

  My homepage: http://clubriders.men

 67. We are a group of volunteers and opening a brand new scheme
  in our community. Your site offered us with valuable information to paintings on. You have done a formidable job and our whole group might be grateful to you.

  Take a look at my web page – kebe.top

 68. That is very attention-grabbing, You are a very professional blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to in the hunt for
  more of your wonderful post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks

  My blog post Porfirio

 69. I wanted to follow along and let you know how much I loved discovering your web
  site today. I’d consider it an honor to work at my business office and be able to utilize
  tips discussed on your web site and also participate in visitors’ remarks like this.
  Should a position involving guest article author become offered at your end,
  make sure you let me know.

  Here is my web-site :: exterminatorsouthflorida.com

 70. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website.
  I really hope to check out the same high-grade blog posts from you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own blog now 😉

  Feel free to visit my web-site: khoquet.com

 71. It is appropriate time to make some plans
  for the longer term and it is time to be happy.
  I have learn this publish and if I may I wish to suggest you few attention-grabbing things
  or suggestions. Maybe you could write next articles regarding this article.
  I want to read more issues approximately it!

  Look at my web-site – clubriders.men

 72. I would like to get across my affection for your
  generosity giving support to individuals that should have help with
  that area. Your special dedication to passing the message along appeared
  to be certainly powerful and have specifically empowered guys like
  me to achieve their goals. Your personal valuable
  guidelines entails so much to me and extremely more to
  my office colleagues. Regards; from all of us.

  My blog post: fotosombra.com.br

 73. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using WordPress on various websites for about
  a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?

  Any kind of help would be really appreciated!

  Feel free to visit my web page … http://800ws.net

 74. I wanted to create you a very small note to finally say
  thank you over again about the nice information you have provided in this case.

  It is so generous of you in giving publicly what most of us would’ve advertised for an ebook to end up
  making some dough for their own end, even more so considering that you could
  possibly have tried it in case you considered necessary.
  These guidelines additionally served to be the fantastic way to be
  aware that other people have a similar keenness like my very own to grasp significantly more
  in regard to this problem. I know there are numerous more
  fun occasions ahead for folks who scan your site.

  Here is my blog post – http://www.1stanapa.ru

 75. I wanted to put you a very small note to be able to give thanks over again for the
  magnificent suggestions you’ve shared at this time.
  It’s quite surprisingly generous of people like you to grant publicly what exactly most people
  would’ve made available as an ebook to earn some dough on their own, primarily since you could
  have done it if you ever decided. These concepts
  in addition served to provide a good way to be sure that the rest have the identical desire just like my very own to
  grasp somewhat more in regard to this matter. I think there are numerous more pleasurable opportunities in the future for individuals
  that look over your blog.

  Here is my web-site :: http://www.atomy123.com

 76. Superb blog you have here but I was curious if you knew of any forums that cover the same topics
  discussed in this article? I’d really like to be a part of group where I can get advice from other knowledgeable individuals
  that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.

  Appreciate it!

  Feel free to surf to my page … http://www.conspicuous.bookmarking.site/out/public-profile-jungschnied-realestate-chandigarh

 77. This is the perfect webpage for anyone who would like to find out about this
  topic. You realize so much its almost hard to argue with
  you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a
  fresh spin on a subject that has been discussed for ages.
  Wonderful stuff, just great!

  my website: 800ws.net

 78. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating
  it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

  Here is my website: mpc-install.com

 79. I was just searching for this information for
  some time. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got
  it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that
  do not rank this type of informative sites in top of the list.
  Usually the top web sites are full of garbage.

  Here is my site qijiang520.com

 80. Unquestionably believe that which you stated.
  Your favorite justification seemed to be on the web the easiest
  thing to be aware of. I say to you, I definitely
  get annoyed while people consider worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing
  without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

  My page; https://mpc-install.com/

 81. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to
  be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people
  consider worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole
  thing without having side-effects , people can take a signal.

  Will likely be back to get more. Thanks

  Also visit my web blog :: kebe.top

 82. Good day I am so glad I found your site, I really found you by error, while I was looking on Bing
  for something else, Nonetheless I am here now and would just
  like to say cheers for a tremendous post and a
  all round thrilling blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have book-marked
  it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep
  up the fantastic work.

  Feel free to visit my blog; mpc-install.com

 83. I was just seeking this information for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your
  website. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative web sites
  in top of the list. Generally the top websites are full of garbage.

  Also visit my web-site :: mpc-install.com

 84. My husband and i have been now happy that Peter
  managed to finish up his investigation through your ideas he got while using the web site.
  It is now and again perplexing to just continually be freely giving guides which some others may have been trying to sell.
  We really keep in mind we need you to be grateful to for this.

  All of the illustrations you’ve made, the straightforward site menu, the friendships you
  can make it easier to foster – it’s got many superb, and it’s
  leading our son and us recognize that that topic is entertaining, and that is tremendously important.

  Many thanks for everything!

  Visit my web page: http://www.aniene.net

 85. We wish to thank you again for the lovely ideas you offered Jesse when preparing a post-graduate research and
  also, most importantly, for providing every one of the ideas in a single blog post.
  Provided that we had been aware of your website
  a year ago, we may have been rescued from the nonessential measures we were
  employing. Thank you very much.

  My website: http://www.memorytoday.com

 86. I must voice my respect for your kind-heartedness giving support to persons that have
  the need for assistance with this important topic. Your personal dedication to getting the message along had been definitely functional and has all the time permitted girls just like me to arrive
  at their goals. Your new useful help and advice indicates much a
  person like me and somewhat more to my fellow workers.
  Warm regards; from each one of us.

  My homepage – https://kebe.top

 87. I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility issues?

  A small number of my blog audience have
  complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any suggestions to help fix this issue?

  Review my webpage :: chengdian.cc

 88. Right here is the right blog for anybody who would
  like to find out about this topic. You realize
  so much its almost tough to argue with you (not that I really
  would want to?HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that’s been discussed for years.
  Excellent stuff, just wonderful!

  My web page :: clubriders.men

 89. Hello terrific blog! Does running a blog such as this take a
  massive amount work? I have virtually no knowledge
  of programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share.
  I know this is off topic but I simply needed to ask. Thanks a lot!

  Here is my web-site :: http://www.craksracing.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=MageeHollis

 90. Excellent blog you have here but I was wondering if you knew of
  any forums that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really love to be a part of group where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Bless you!

  Here is my webpage – http://163.30.42.16/~health2017/userinfo.php?uid=4320817

 91. Can I just say what a comfort to uncover someone that genuinely understands what they
  are discussing on the net. You certainly realize how to
  bring a problem to light and make it important. More and more people must read this and understand this side of the story.
  I was surprised you’re not more popular given that you definitely
  possess the gift.

  my blog post :: mpc-install.com

 92. I enjoy you because of every one of your work on this website.
  Debby take interest in managing internet research and it’s obvious why.
  I hear all relating to the compelling way you make practical
  strategies by means of the web site and as well as improve response
  from other people on that area and our own child is really studying so much.
  Have fun with the remaining portion of the year. You’re doing
  a useful job.

  Look into my webpage; bbs.shishiedu.com

 93. I don’t know whether it’s just me or if everybody else experiencing
  issues with your blog. It looks like some of the text on your posts
  are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me
  know if this is happening to them as well?
  This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before.
  Kudos

  Feel free to visit my web site: 192.190.225.244