09108499640 futballtehran@gmail.com

تمرین مخصوص مدرسه فوتبال و نونهالان زیر 14 سال

فوتبال تهران سایر, فوتبال کودکان, مطالب و تمرینات آموزشی تمرین مخصوص مدرسه فوتبال و نونهالان زیر 14 سال
تمرین مخصوص مدرسه فوتبال و نونهالان

سایر فوتبال کودکان مطالب و تمرینات آموزشی

تمرین مخصوص مدرسه فوتبال و نونهالان زیر 14 سال

ب پشتیبان سایت

تمرین مخصوص مدرسه فوتبال و نونهالان زیر 14 سال، این تمرین علاوه بر اینکه بازیکنان را در دو حالت دفاع و حمله به چالش می کشاند به گونه ای طراحی شده است که باعث می شود بازیکنان در فاز انتقال نیز حداکثر سرعت خود را به کار گیرند. این تمرین عالی دفاع ، حمله و بهبود عملکرد بازیکنان در فاز انتقال را با شاگردان زیر 14 سال خود به صورت بازی و رقابت کار کنید بدون اینکه آنها را درگیر مسائل تئوری کنید.

وسایل مورد نیاز
1- کنز
2- توپ
3- کاور
4- دروازه کوچک

نحوه چیدمان
با استفاده از کنز به مانند تصویر دایره ای به قطر حدودا 25 متر ایجاد کنید. با توجه به سن و سال و تعداد بازیکنان اندازه دایره متغییر می باشد. اگر در زمین با ابعاد استاندارد تمرین می کنید، از دایره مرکزی زمین نیز می توانید برای این تمرین استفاده کنید.
در مرکز دایره یک دروازه هدف قرار دهید.
6 بازیکن آبی رنگ صاحب توپ و 3 بازیکن زرد رنگ به عنوان مدافع در محوطه تمرین قرار دارند.

تمرین مخصوص مدرسه فوتبال و نونهالان

شرح تمرین
بازیکنان آبی درون محوطه شروع به حرکت می کنند، بدون اینکه ضربه ای به سمت دروازه هدف بزنند، بازیکنان زرد ( مدافع ) در مقابل بازیکنان آبی دفاع میکنند و پس از گرفتن توپ از آنها سریعا اقدام به زدن ضربه به سمت دروازه می کنند، با انجام این کار ( گرفتن توپ مهاجم و گل زدن با همان توپ ) بازیکن مهاجم نیز به مدافع تبدیل می شود. بازی به همین شکل ادامه پیدا می کند تا زمانی که تمام مهاجمان از بازی خارج شوند. بازیکنی که بتواند بیشتر از بقیه توپ خود را حفظ کند برنده تمرین است.

بخش اصلی تمرین لحظه گرفتن توپ از مهاجمان و گلزنی با همان توپ است. مربی باید از بازیکنان بخواهد این کار را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهند. ( تغییر فاز دفاع به حمله ) مهاجم نیز باید از لظه ای که توپ را از دست می دهد تا زمان به ثمر رسیدن گل از دروازه دفاع کند، ( تغییر فاز از حمله به دفاع ) و سپس پس از گل شدن توپ به مدافعان ملحق شود.

رنج سنی
این تمرین مخصوص مدرسه فوتبال و نونهالان زیر 14 سال می باشد. که به تشخیص مربی بسته به سن و میزان درک بازیکنان، مربی می تواند مقداری از مسائل تئوری را در حین تمرین به بازیکنان بازگو کند.

, , , , ,

نوشته شده توسط پشتیبان سایت

له

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.