09108499640 futballtehran@gmail.com

تکنیک در فوتبال و معرفی انواع تکنیک ها

فوتبال تهران تکنیک, مطالب و تمرینات آموزشی تکنیک در فوتبال و معرفی انواع تکنیک ها
تکنیک در فوتبال و انواع آن

تکنیک مطالب و تمرینات آموزشی

تکنیک در فوتبال و معرفی انواع تکنیک ها

ب پشتیبان سایت

تکنیک در فوتبال عبارت است از کلیه حرکات انفرادی صحیح چه با توپ و چه بدون توپ. تکنیک ها انواع مختلف دارند. که در این مطلب به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

انواع تکنیک در فوتبال

1- حمل توپ 7- دفاع کردن
2- پاس ها 8- تکل زدن
3- کنترل ها 9- هد زدن
4- شک زدن 10- پاسهای بلند
5- چرخش ها 11- ارسال های کات دار( سانتر)
6-دریبلینگ 12- کارهای ترکیبی(مانند اورلب، حرکات ضربدری و…)
همچنین تکنیک هایی چون اوت دستی، پنالتی، ضربات شروع مجدد و ….

لازم به ذکر است که در برخی کتاب ها و دیگر منابع آموزشی فوتبال، تقسیم بندی ها مختلفی برای انواع تکنیک ها
صورت گرفته است! که اصل و پایه همه آن ها یکیست و تفاوت تنها در ادغام کردن چند تکنیک با هم و یا تقسیم
کردن یک تکنیک به چند دسته می باشد.

هر کدام از این تکنیک ها باید چندین و چند جلسه در قالب تمرینات مختلف و متنوع انجام شود! باید روی هرکدام
از این تکنیک ها متمرکز شد. و آنقدر روی هرکدام از آنها کار کرد که بازیکن در تمام این تکنیک ها حرفه ای
شود.
باید توجه داشت هر تکنیکی که کار می شود. باید شامل انواع آن باشد! مثلا اگر آموزش حمل توپ را در نظر
بگیریم. آموزش باید شامل انواع حمل توپ باشد. (روی پا، داخل پا، بیرون پا و…) و همین طور اینکه تمرینات بعد
از یادگیری باید وارد مراحل سخت تر شود (از راحت به سخت و سختر)

نکته دیگر آن که بعضی از جلسات تمرینی می توانند باهم ترکیب شوند. مثلا جلسه اول تمرین دریبلیگ برگزار
شده است. و جلسه دوم تمرین نحوه دفاع کردن بوده است. برای جلسه سوم می توان این دو تمرین را ترکیب کرد.
و جلسه سوم تمرین دریبل و دفاع باشد. (یک بازیکن مهاجم و یک بازیکن مدافع)

مراحل توسعه تکنیک

توسعه تکنیک در فوتبال تابع چهار مرحله است.
1- مرحله فراگیری 2- مرحله پیشرفت 3- مرحله تسلت یا مهارت (انجام تکنیک در شرایط مسابقه) 4- مرحله استادی
نکته مهم این که بازیکن در هرکدام از این مراحل باشد. دائما نیاز به تمرین و ممارست دارد. یعنی حتی اگر در
انجام تکنیکی به مرحله استادی هم رسیده باشد بازم باید تمرینات مربوط به آن تکنیک را انجام دهد.

, , ,

نوشته شده توسط پشتیبان سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.