09108499640 futballtehran@gmail.com

زمین های باشگاه

فوتبال تهران زمین های باشگاه
زمین چمن باشگاه

زمین های باشگاه

ب پشتیبان سایت

زمین چمن باشگاه شاهین نوین با چمنی مرغوب و با کیفیت و سطحی صاف و یکدست بدون ناهمواری و با ابعاد و خط کشی استاندارد دارای نیمکت و سکوی تماشاگران می باشد.
زمین چمن همیشه برای فوتبالیست ها دارای جایگاه ویژه و مقدسی بوده است. ورود، خروج، تمرین و مسابقه و رسیدگی به زمین چمن آداب خاص خود را دارد که فقط علاقمندان فوتبال این آداب را درک می کنند.زمین چمن مناسب از امکانات اولیه و بسیار حیاتی برای تیم های فوتبال به شمار می رود و تاثیر به سزایی در موفقیت و پیشرفت بازیکنان و تیم دارد. باشگاه شاهین نوین دارای یک زمین چمن طبیعی در ابعاد استاندارد (بازی یازده به یازده)، یک زمین چمن طبیعی در ابعاد کوچک (50*25) مختص مدرسه فوتبال و همچنین یک زمین چمن مصنوعی برای روزهای بارندگی می باشد. به این ترتیب تیم امکان انجام تمرینات خود را در هر گونه شرایطی خواهد داشت.

  • فوریه 27, 2019