09108499640 futballtehran@gmail.com

دسته: آموزش خصوصی فوتبال

پذیرش و جذب شاگرد خصوصی فوتبال

آموزش خصوصی فوتبال

پذیرش و جذب شاگرد خصوصی فوتبال در تهران (کلاس خصوصی فوتبال)

ب پشتیبان سایت

پذیرش و جذب شاگرد خصوصی فوتبال و آموزش آن ها زیر نظر مربی خصوصی بدنساز فوتبال یک برنامه آینده نگرانه است که در بین باشگاه های تهران و کرج به ندرت مورد توجه مدیران و دیگر مسئولین باشگا ها قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید