09108499640 futballtehran@gmail.com

دسته: تاکتیک

تمرین حفظ توپ در فوتبال پایه

تاکتیک مطالب آموزشی

تمرین حفظ توپ در فوتبال پایه و مدرسه فوتبال (مالکیت توپ)

ب پشتیبان سایت

تمرین حفظ توپ در فوتبال پایه و اساس کار مربیان می باشد، آموزش مالکیت توپ از مدرسه فوتبال باید آغاز شود و در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان توسعه یابد.

بیشتر بخوانید
تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال

تاکتیک مطالب آموزشی

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان

ب پشتیبان سایت

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان: حمله حمله حمله این فلسفه بسیاری از مربیان است، مخصوصا مربیان جوانی که ادعای شجاع بودن را دارند و معتقند حمله کردن است که می تواند وجه تمایز آن ها را با دیگر مربیان مشخص کند.

بیشتر بخوانید
تمرین چابکی فوتبال با توپ

تاکتیک تکنیک سایر مطالب آموزشی

تمرین چابکی فوتبال با توپ مخصوص جوانان و امید (گلزنی)

ب پشتیبان سایت

تمرین چابکی فوتبال با توپ یکی از ملزومات برای بازیکنان رده جوانان و امید می باشد البته به این معنی نیست که رده های پایین تر و مدرسه فوتبال و رده بزرگسالان به این تمرینات نیاز ندارند. تمرینات چابکی برای تمامی رده ها لازم می باشد،

بیشتر بخوانید
تمرینات فوتبال برای کودکان مدارس فوتبال

تاکتیک مطالب آموزشی

تمرینات فوتبال برای کودکان مدارس فوتبال و نونهالان و نوجوانان

ب پشتیبان سایت

تمرینات فوتبال برای کودکان مدارس فوتبال و رده های نونهالان و نوجوانان باید به گونه ای باشد که بازیکنان زیاد درگیر مسئال تئوری نشوند. مربیان باید توجه داشته باشند که آموزه های خود را باید در غالب بازی و سرگرمی به کودکان آموزش دهند.

بیشتر بخوانید
تمرین ترکیبی گلزنی مخصوص مدرسه فوتبال

تاکتیک مطالب آموزشی

تمرین ترکیبی گلزنی مخصوص مدرسه فوتبال و فوتبال پایه

ب پشتیبان سایت

تمرین ترکیبی گلزنی مخصوص مدرسه فوتبال و فوتبال پایه : این نمونه تمرینات باید به حدی برای بازیکنان تمرین و تکرار شود تا در ذهن آن ها ملکه شود. و هنگامی که در شرایط بازی به پشت محوطه جریمه حریف می رسند بتوانند به صورت غریزی این حرکات ترکیبی را انجام دهند.

بیشتر بخوانید
تمرینات گلزنی و چابکی مخصوص مدرسه فوتبال و نونهالان

تاکتیک مطالب آموزشی

تمرینات گلزنی و چابکی مخصوص مدرسه فوتبال و نونهالان

ب پشتیبان سایت

تمرینات گلزنی و چابکی مخصوص مدرسه فوتبال و نونهالان برای بازیکنان بالای 9 سال می تواند برگزار شود. این گونه تمرینات ترکیبی که یک بخش آن تمرینات چابکی می باشد معمولا برای یازیکنان بالای 9 سال طرحی می شود.

بیشتر بخوانید
تمرین دفاع و دریبلینگ مدرسه فوتبال

تاکتیک تکنیک دریبلینگ مطالب آموزشی

تمرین دفاع و دریبلینگ مخصوص مدرسه فوتبال و رده نونهالان و نوجوانان

ب پشتیبان سایت

تمرین ترکیبی دفاع و دریبلینگ یکی از عالی ترین تمرینات ترکیبی می باشد. این تمرین مخصوص را می توان برای مدرسه فوتبال و رده نونهالان و نوجوانان به کار برد.

بیشتر بخوانید
تاکتیک در فوتبال و معرفی انواع تاکتیک ها

تاکتیک مطالب آموزشی

تاکتیک در فوتبال و معرفی انواع تاکتیک ها

ب پشتیبان سایت

تاکتیک در فوتبال عبارت است از انجام برنامه های گروهی، که این برنامه در سه فاز بازی صورت می گیرند. فاز دفاع، فاز حمله و فاز انتقال ( انتقال مثبت و منفی )

بیشتر بخوانید