09108499640 futballtehran@gmail.com

دسته: مطالب و تمرینات آموزشی

تمرینات حمله و دفاع گروهی در فوتبال

تاکتیک مطالب و تمرینات آموزشی

تمرینات حمله و دفاع گروهی در فوتبال مخصوص نونهالان مدرسه فوتبال

ب پشتیبان سایت

تمرینات حمله و دفاع گروهی در فوتبال نمونه تمرینات مخصوص می باشد که نحوه عمل کرد گروهی بازیکنان را به هنگام دفاع و حمله را تقویت می کند. نونهالان مدرسه فوتبالی باید اهمیت کار گروهی را به خوبی درک کنند و دریابند آنچه که در دفاع و حمله از همه چیز مهم تر است میزان هماهنگی بین بازیکنان است نه چیز دیگری

بیشتر بخوانید
تمرین فوتبال برای خردسالان و کودکان

تکنیک دریبلینگ مطالب و تمرینات آموزشی

تمرین فوتبال برای خردسالان و کودکان (مدرسه فوتبال نوباوگان)

ب پشتیبان سایت

تمرین فوتبال برای خردسالان و کودکان در مدرسه فوتبال و تیم های رده نوباوگان باید به شکل بازی های سرگرم کنند و گاها تخیلی باشد، در غیر این صورت بچه ها خیلی زود از تمرین کردن خسته می شوند.

بیشتر بخوانید
تمرین حفظ توپ در فوتبال پایه

تاکتیک مطالب و تمرینات آموزشی

تمرین حفظ توپ در فوتبال پایه و مدرسه فوتبال (مالکیت توپ)

ب پشتیبان سایت

تمرین حفظ توپ در فوتبال پایه و اساس کار مربیان می باشد، آموزش مالکیت توپ از مدرسه فوتبال باید آغاز شود و در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان توسعه یابد.

بیشتر بخوانید
تمرین گرم کردن فوتبال مخصوص نونهالان

تکنیک حمل توپ دریبلینگ گرم کردن مطالب و تمرینات آموزشی

تمرین گرم کردن فوتبال مخصوص نونهالان نوجوانان و مدرسه فوتبال

ب پشتیبان سایت

تمرین گرم کردن فوتبال مخصوص نونهالان نوجوانان و مدرسه فوتبال تمرینی است که متناسب با سن و توان فیزیکی این بازیکنان باشد. بخاطر داشته باشید که اگر می خواهید تمرین و یا مسابقه خوبی انجام دهید باید قبل از آن به خوبی گرم کردن را انجام دهید.

بیشتر بخوانید
تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال

تاکتیک مطالب و تمرینات آموزشی

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان

ب پشتیبان سایت

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان: حمله حمله حمله این فلسفه بسیاری از مربیان است، مخصوصا مربیان جوانی که ادعای شجاع بودن را دارند و معتقند حمله کردن است که می تواند وجه تمایز آن ها را با دیگر مربیان مشخص کند.

بیشتر بخوانید
تمرین چابکی فوتبال با توپ

تاکتیک تکنیک سایر مطالب و تمرینات آموزشی

تمرین چابکی فوتبال با توپ مخصوص جوانان و امید (گلزنی)

ب پشتیبان سایت

تمرین چابکی فوتبال با توپ یکی از ملزومات برای بازیکنان رده جوانان و امید می باشد البته به این معنی نیست که رده های پایین تر و مدرسه فوتبال و رده بزرگسالان به این تمرینات نیاز ندارند. تمرینات چابکی برای تمامی رده ها لازم می باشد،

بیشتر بخوانید
تمرین دفاع حمله فوتبال مخصوص کودکان

تکنیک دریبلینگ مطالب و تمرینات آموزشی

تمرین دفاع حمله فوتبال مخصوص کودکان نونهالان و نوجوانان

ب پشتیبان سایت

تمرین دفاع حمله فوتبال مخصوص کودکان کم سن سال و بازیکنان رده نونهالان و نوجوانان را در برنامه تمرینی تیم یا مدرسه فوتبال خود حتما قرار دهید. این تمرین به خوبی حس رقابت بین بازیکنان را افزایش می دهد.

بیشتر بخوانید
مدرسه فوتبال کودکان و آکادمی فوتبال بزرگسالان

آمادگی جسمانی مطالب و تمرینات آموزشی

تمرینات چابکی سرعتی مخصوص مدرسه فوتبال نونهالان و نوجوانان

ب پشتیبان سایت

تمرینات چابکی سرعتی مخصوص مدرسه فوتبال نونهالان و نوجوانان: در زیر یک نمونه تمرین عالی چابکی را شرح می دهیم، بازیکنان می توانند این تمرین را هم با استفاده از توپ و هم بدون توپ انجام دهند.

بیشتر بخوانید
انگیزه در فوتبال

آمادگی روانی مطالب و تمرینات آموزشی

انگیزه در فوتبال و ایجاد انگیزه برای فوتبالیست

ب پشتیبان سایت

انگیزه در فوتبال و ایجاد انگیزه برای فوتبالیست: انگیزه یکی از مهم ترین موضوعات در ایجاد موفقیت های فوتبالیست ها و تمامی ورزشکاران می باشد، همچنین یکی از مهم ترین ابزارها برای مربیان می باشد.

بیشتر بخوانید
تمرینات فوتبال برای کودکان مدارس فوتبال

تاکتیک مطالب و تمرینات آموزشی

تمرینات فوتبال برای کودکان مدارس فوتبال و نونهالان و نوجوانان

ب پشتیبان سایت

تمرینات فوتبال برای کودکان مدارس فوتبال و رده های نونهالان و نوجوانان باید به گونه ای باشد که بازیکنان زیاد درگیر مسئال تئوری نشوند. مربیان باید توجه داشته باشند که آموزه های خود را باید در غالب بازی و سرگرمی به کودکان آموزش دهند.

بیشتر بخوانید