09108499640 futballtehran@gmail.com

دسته: قرارداد با دیگر مراکز

ثبت نام مدرسه فوتبال کودکان پرسپولیس

قرارداد با دیگر مراکز مدرسه فوتبال مدرسه فوتبال پرسپولیس

ثبت نام مدرسه فوتبال کودکان پرسپولیس تهران 98 (ترم پاییز)

ب پشتیبان سایت

ثبت نام مدرسه فوتبال کودکان پرسپولیس تهران برای ترم پاییز سال 98 آغاز شد. پذیرش و جذب بازیکن فوتبال از بین کودکان 4 سال تا بازیکنان 17 ساله انجام می شود.

بیشتر بخوانید
عقد قرارداد مدرسه فوتبال شاهین با مدارس و مهدها برای ترم تابستان در تهران

فوتبال کودکان قرارداد با دیگر مراکز مدرسه فوتبال

عقد قرارداد مدرسه فوتبال شاهین با مدارس و مهدها برای ترم تابستان در تهران

ب پشتیبان سایت

عقد قرارداد مدرسه فوتبال شاهین با مدارس و مهدها از ابتدای سال تحصیلی صورت می گیرد! برای ترم تابستان 98 قرارداد با مدرسه فوتبال شاهین در تهران با مراکز دیگر امکان پذیر می باشد! و به صورت رسمی آغاز شده است.

بیشتر بخوانید