09108499640 futballtehran@gmail.com

دسته: تاکتیک

تمرین حمله دو در مقابل یک

تاکتیک تکنیک مطالب و تمرینات آموزشی

تمرین حمله دو در مقابل یک و سه در مقابل یک در فوتبال

ب پشتیبان سایت

تمرین حمله دو در مقابل یک و سه در مقابل یک در فوتبال را برای تقویت مهارت گلزنی مهاجمان و تمرین دو در مقابل دو و یک در مقابل یک را برای توسعه مهارت گلزنی می توانید به کار گیرید.

بیشتر بخوانید
تمرینات فوتبال حرفه ای

تاکتیک مطالب و تمرینات آموزشی

تمرینات فوتبال حرفه ای نوجوانان و نونهالان (ویژه گلزنی)

ب پشتیبان سایت

تمرینات فوتبال حرفه ای نوجوانان و نونهالان : این نمونه تمرین ترکیبی عالی ویژه گلزنی را حتی برای بازیکنان امید – بزرگسال و بازیکنان با استعداد مدرسه فوتبال نیز استفاده کنید.

بیشتر بخوانید
تمرین پاس و حمایت در فوتبال

پاس تاکتیک تکنیک مطالب و تمرینات آموزشی

تمرین پاس و حمایت در فوتبال مخصوص سنین پایه و بزرگسالان

ب پشتیبان سایت

تمرین پاس و حمایت در فوتبال مخصوص به رنج سنی خاصی نیست و تمام بازیکنان سنین پایه و بزرگسالان، از مدرسه فوتبال و نونهالان و نوجوانان گرفته تا امید و بزرگسالان باید از این تمرینات بهره ببرند.

بیشتر بخوانید
تمرینات اختصاصی مدافعان فوتبال ویژه نونهالان

تاکتیک تکنیک مطالب و تمرینات آموزشی

تمرینات اختصاصی مدافعین فوتبال ویژه نونهالان نوجوانان (هماهنگی خط دفاعی)

ب پشتیبان سایت

تمرینات اختصاصی مدافعان فوتبال ویژه نونهالان و نوجوانان نباید فقط به گونه ای باشد که بازیکنان را از نظر انفرادی تقویت کند بلکه بازیکنان از سنین مدرسه فوتبال باید با دفاع گروهی آشنا شده و اصول اولیه دفاع گروهی را در این سن بیاموزند.

بیشتر بخوانید
تمرینات حمله و دفاع گروهی در فوتبال

تاکتیک مطالب و تمرینات آموزشی

تمرینات حمله و دفاع گروهی در فوتبال مخصوص نونهالان مدرسه فوتبال

ب پشتیبان سایت

تمرینات حمله و دفاع گروهی در فوتبال نمونه تمرینات مخصوص می باشد که نحوه عمل کرد گروهی بازیکنان را به هنگام دفاع و حمله را تقویت می کند. نونهالان مدرسه فوتبالی باید اهمیت کار گروهی را به خوبی درک کنند و دریابند آنچه که در دفاع و حمله از همه چیز مهم تر است میزان هماهنگی بین بازیکنان است نه چیز دیگری

بیشتر بخوانید
تمرین حفظ توپ در فوتبال پایه

تاکتیک مطالب و تمرینات آموزشی

تمرین حفظ توپ در فوتبال پایه و مدرسه فوتبال (مالکیت توپ)

ب پشتیبان سایت

تمرین حفظ توپ در فوتبال پایه و اساس کار مربیان می باشد، آموزش مالکیت توپ از مدرسه فوتبال باید آغاز شود و در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان توسعه یابد.

بیشتر بخوانید
تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال

تاکتیک مطالب و تمرینات آموزشی

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان

ب پشتیبان سایت

تمرینات و تاکتیک های دفاعی در فوتبال مدرن مخصوص نونهالان و نوجوانان: حمله حمله حمله این فلسفه بسیاری از مربیان است، مخصوصا مربیان جوانی که ادعای شجاع بودن را دارند و معتقند حمله کردن است که می تواند وجه تمایز آن ها را با دیگر مربیان مشخص کند.

بیشتر بخوانید
تمرین چابکی فوتبال با توپ

تاکتیک تکنیک سایر مطالب و تمرینات آموزشی

تمرین چابکی فوتبال با توپ مخصوص جوانان و امید (گلزنی)

ب پشتیبان سایت

تمرین چابکی فوتبال با توپ یکی از ملزومات برای بازیکنان رده جوانان و امید می باشد البته به این معنی نیست که رده های پایین تر و مدرسه فوتبال و رده بزرگسالان به این تمرینات نیاز ندارند. تمرینات چابکی برای تمامی رده ها لازم می باشد،

بیشتر بخوانید
تمرینات فوتبال برای کودکان مدارس فوتبال

تاکتیک مطالب و تمرینات آموزشی

تمرینات فوتبال برای کودکان مدارس فوتبال و نونهالان و نوجوانان

ب پشتیبان سایت

تمرینات فوتبال برای کودکان مدارس فوتبال و رده های نونهالان و نوجوانان باید به گونه ای باشد که بازیکنان زیاد درگیر مسئال تئوری نشوند. مربیان باید توجه داشته باشند که آموزه های خود را باید در غالب بازی و سرگرمی به کودکان آموزش دهند.

بیشتر بخوانید
تمرین ترکیبی گلزنی مخصوص مدرسه فوتبال

تاکتیک مطالب و تمرینات آموزشی

تمرین ترکیبی گلزنی مخصوص مدرسه فوتبال و فوتبال پایه

ب پشتیبان سایت

تمرین ترکیبی گلزنی مخصوص مدرسه فوتبال و فوتبال پایه : این نمونه تمرینات باید به حدی برای بازیکنان تمرین و تکرار شود تا در ذهن آن ها ملکه شود. و هنگامی که در شرایط بازی به پشت محوطه جریمه حریف می رسند بتوانند به صورت غریزی این حرکات ترکیبی را انجام دهند.

بیشتر بخوانید