09108499640 futballtehran@gmail.com

برچسب: استعداد یابی کودکان

استعداد یابی برای فوتبال کودکان و بزرگسالان در تهران

استعدادیابی

استعداد یابی برای فوتبال کودکان و بزرگسالان در تهران

ب پشتیبان سایت

استعداد یابی برای فوتبال کودکان و بزرگسالان نیازمند تخصص و آگاهی می باشد. تست های استعداد یابی این مجموعه زیر نظر با تجربه ترین مربیان فوتبال در تهران برگزار می شود.

بیشتر بخوانید